میل ورم باکس اولین وبسایت اختصاصی تامین تجهزات و ملزومات پرورش میل ورم در ایران و وابسته به آکادمی کسب و کار تک ایده است.

در این وبسایت که به منظور کمک به راه اندازی فارم های صنعتی پرورش میل ورم فعالیت می کند سعی می شود تمامی ملزومات یک مزرعه پرورش میلورم از صفر تا صد تامین شود.

خدمات میل ورم باکس

  • طراحی اولین جعبه مخصوص پرورش میلورم در ایران

توجه: با توجه به نبود جعبه و سبدهای مخصوص پرورش میلورم در ایران معمولا از جعبه های 60 در 40 حمل لبنیات به این منظور استفاده می شود. جهت آگاهی از مزایا و معایت این نوع جعبه ها می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

جعبه میل ورم مناسب جهت راه اندازی فارم میلورم

در طراحی جدید جعبه مخصوص پرورش میلورم تمامی معایب جعبه ها و سبدهایی که قبلا استفاده میشد برطرف شده است!

  • ارایه انواع الک های جدا کننده شفیره میل ورم
  • تامین کرم میلورم جهت پرورش و تکثیر
  • تامین سوسک تاریکی جهت تکثیر میلورم
  • تامین شفیره میلورم
  • آموزش صفر تا صد پرورش میل ورم توسط حسن بسطامی مولف کتاب آموزش جامع پرورش و تکثیر میل ورم